Elektroinstalace 

 • elektroinstalace v rodinných domech, bytech a bytových domech
 • elektromontáže v průmyslových objektech
 • strukturovaná kabeláž metalické a optické rozvody
 • komunikační systémy domovní telefony, interkomy
 • přípojky NN pro stavby a jiné objekty
 • úpravy odběrných míst (elektroměrových rozváděčů) podle podmínek distributorů ČEZ a EON

Revize 

 • výchozí, pravidelné a mimořádné revize elektrických zařízení do 1000V
 • revize a kontroly ochrany před bleskem - hromosvody a přepěťové ochrany
 • revize odběrných míst pro připojení k distribuční sítí podle podmínek ČEZ a EON
 • revize a kontroly pracovních strojů obráběcí a tavářecí stroje a pod.
 • revize a kontroly svařovacích zdrojů
 • revize zdvihacích zařízení do 3,5t
 • revize a kontroly lyžařských vleků
 • revize a kontroly zasněžovacích systému
 • revize a kontroly elektrického ručního nářadí
 • revize elektrických spotřebičů
 • vypracování protokolů o určení vnějších vlivů

Topné systémy 

 • protizámrazová ochrana okapů a potrubí
 • regulace topení a topných nákladů
 • elektrické vytápění - podlahové, elektrokotle
 • tepelné čerpadla vzduch voda

Měření a regulace 

 • regulace topných systému a otopných soustav
 • regulace provozu čerpacích stanic
 • měření a vyhodnocování provozních veličin

Elektrické pohony 

 • regulace pomocí Y/D
 • řízení pohonů softstarterem
 • řízení pohonů frekvenčním měničem

Servis 

 • servis kovo obráběcích strojů
 • servis dřevo obráběcích strojů
 • servis tvářecích strojů
 • servis zdvihacích zařízení do 3,5t
 • servis zasněžovací techniky
 • servis výrobních zařízení